Učebnice evropské integrace

445.0  249.0 

Učebnice evropské integrace vás provádí celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající krizi eurozóny. Ve 3. přepracovaném a rozšířeném vydání jsou také plně zohledněny změny související s ratifikací Lisabonské smlouvy.


Edice: Formát: 476 stran Vydání: 3 ISBN: 978-80-87474-31-0 Rok vydání: 2011

Učebnice evropské integrace vás provádí celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající krizi eurozóny. Ve 3. přepracovaném a rozšířeném vydání jsou také plně zohledněny změny související s ratifikací Lisabonské smlouvy. Od ostatních publikací tohoto zaměření se publikace liší způsobem, jakým je téma evropské integrace čtenářům představováno. Jednotlivé politiky, instituce, ale i legislativa Evropské unie jsou vysvětleny a přiblíženy na velkém množství konkrétních příkladů, které spolu s jednoduchým jazykem přispívají k čtivosti a pochopitelnosti vysvětlovaných témat.

Přidanou hodnotou Učebnice evropské integrace je také průběžně aktualizovaná a doplňovaná webová stránka obsahující vícejazyčné verze právních dokumentů Evropské unie včetně vybraných rozsudků Evropského soudního dvora, ale též mnoho mezinárodních smluv, strategických dokumentů a studií, na které se autoři v knize odvolávají.

3. přepracované a rozšířené vydáníLubor Lacina (1969)
Od roku 2007 je docentem na Ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně. Těžiště jeho vědeckovýzkumné činnosti spočívá v oblasti problematiky měnové integrace a členství ČR v EU.

Petr König (1977)
Od roku 2003 do roku 2011 odborným asistentem na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Jan Ostřížek (1982)
V současné době působí jako odborný asistent na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Jan Přenosil (1977)
Je absolventem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Masarykovy university.

Petr Strejček (1967)
Od roku 2007 je odborným asistentem na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a od roku 2008 působí na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo.

TOP