Učebnice evropské integrace

375.0  300.0 

Čtvrté zásadně přepracované a rozšířené vydání Učebnice evropské integrace nás provádí celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající krizi eurozóny.

225 skladem


Edice: Formát: 16 x 23 cm, cca 360 stran Vydání: 4 ISBN: 978-80-7485-104-9 Rok vydání: 2016 PROMO: Otevřít v pdf

Učebnice evropské integrace nás provádí celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající krizi eurozóny.

Od posledního vydání učebnice prošel evropský integrační projekt dvěma testy své stability. Od roku 2008 probíhá krize eurozóny, od roku 2015 se naplno projevují důsledky přílivu uprchlíků a migrantů z Blízkého východu a afrického kontinentu. Na konci června 2016 hlasovali občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v referendu o vystoupení země z Evropské unie – tzv. Brexitu. Obě zmiňované krize včetně rozhodnutí o vystoupení Velké Británie z EU vedly jak k nárůstu euroskepticismu mezi občany EU, tak k nárůstu popularity euroskeptických stran ve volbách do Evropského parlamentu i do parlamentů národních.

Učebnice evropské integrace je tak jednou z prvních publikací, která komplexně mapuje reakci EU a členských států na krizi eurozóny, migrační krizi a důsledky vystoupení Británie z EU.

Od ostatních publikací tohoto zaměření se publikace liší způsobem, jakým je téma evropské integrace čtenářům představováno. Jednotlivé politiky, instituce, ale i legislativa Evropské unie jsou vysvětleny a přiblíženy na velkém množství konkrétních příkladů, které spolu s jednoduchým jazykem přispívají k čtivosti a pochopitelnosti vysvětlovaných témat.

Eurooptimisté, eurorealisté i euroskeptici by svůj názor měli opírat především o dobrou znalost stávajícího systému fungování a spolupráce v rámci Evropské unie. Pouze tak mohou relevantně posoudit současný stav a podílet se na diskusi o budoucí podobě Evropské unie a role ČR v tomto integračním uskupení.

NOVÉ VYDÁNÍ UČEBNICE JE NOVÉ NEJEN SVÝM OBSAHEM,ALE PRO LEPŠÍ ORIENTACI I GRAFICKOU PODOBOU.

KAPITOLY UČEBNICE A JEJÍ AUTOŘI:
Vedoucí autorského kolektivu: Lubor Lacina


Předmluva
– Lubor Lacina

Úvod
– Lubor Lacina

Kapitola 1: Motivy evropské integrace
– Petr Strejček

Kapitola 2: Stádia ekonomické integrace
– Lubor Lacina

Kapitola 3: Vnitřní fungování a struktura EU – role institucí a tvorba legislativy
Petr Blížkovský[1]

Kapitola 4: Politiky a rozpočet EU
– Lubor Lacina, Maroš Zruban, Petr Blížkovský


[1] Petr Blížkovský pracuje v Generálním sekretariátu Rady EU. Názory vyjádřené v textu jsou pouze jeho soukromé a nevyjadřuji názory Rady.

Kapitola 5: Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
– Petr Strejček

Kapitola 6: Krize eurozóny a její řešení
– Petr Blížkovský

Kapitola 7: Migrační krize a Schengen
– Lubor Lacina

Kapitola 8: Vztah ČR a EU
– Lubor Lacina

Kapitola 9: Budoucnost evropské integrace
– Petr Strejček

Kapitola 10: Postavení EU ve světě a v mezinárodních institucích
– Petr Strejček, Lubor Lacina, Petr Blížkovský

Závěr
– Lubor Lacina

Lubor Lacina

Od roku 1992 je docentem na ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně. V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Těžiště jeho vědeckovýzkumné a publikační činnosti spočívá v oblasti problematiky měnové integrace a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem šesti  monografií  Economic Performance of European Union (2008, Palgrave – MacMillan Publishing); Evropská unie: příležitosti, výzvy, rizika (2007, nakladatelství Aleš Čeněk); Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C. H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C. H. Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal) a dále pak učebnice s názvem Praktické využívání aktivizačních metod ve výuce (2009, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. V letech 2013–2016 byl ředitelem Jean Monnet Centre of Excellence. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova evropského centra.

Kontakt: lacina@mendelu.cz


Petr Blížkovský

Habilitoval se v roce 2012 v oboru ekonomika a management a působí na Mendelově univerzitě v Brně na ústavu teritoriálních studií. Přednáší kurs ekonomické politiky na právnické fakultě Vrije Universiteit v Bruselu. Zabývá se zejména ekonomickou a monetární politikou a regionálními studiemi. Je spolueditorem speciálního čísla Studia Diplomatica, Global governance in East Asia (Egmont, 2013). Je autorem 30 původních vědeckých prací a kapitol v monografiích Europe – Giving Shape to an Idea (EU, 2009), Financial Crises – Regions and Crises, (Nova Science Publ., 2013), This Globalised World (Uchitel Publ., 2015), Equaling Gender (Rawat Publ., 2016). V období před vstupem ČR do EU působil v Bruselu a podílel se na vstupních vyjednáváních v pozici diplomata. Poté byl ředitelem evropského odboru na Ministerstvu zahraničních věcí. V roce 2014 byl jmenován ředitelem pro ekonomickou a regionální politiku na Radě EU. V této funkci zabezpečoval sekretariát Euroskupiny v době krize eurozóny. Od roku 2012 byl na Radě EU ředitelem pro zemědělství a od roku 2016 je ředitelem pro zemědělskou a sociální politiku. V letech působil 2011–2012 jako EU Fellow na Národní universitě v Singapuru. V roce 2015 získal Gusi Peace Prize (Manila, Filipíny).

Názory vyjádřené v textu jsou pouze jeho soukromé a nevyjadřuji názory Rady EU.


Petr Strejček

Od roku 2008 přednáší na Ústavu financí PEF Mendelovy univerzity v Brně a na Brno International Business School. V roce 2014 dosáhl doktorátu na FSS Masarykovy univerzity v Brně v oboru Mezinárodní vztahy. V publikační činnosti se zabývá Evropskou unií a energetickou bezpečností. Kromě několika desítek odborných článků je autorem a spoluautorem publikací:  Politika Ruské federace v postsovětském prostoru a střední Evropě (2008, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal); Metodika pro klasifikaci energetické závislosti států (2015, Mendelova univerzita v Brně).

  • Jak se existence Evropské unie projevuje v praxi – politiky Evropské unie / STÁHNOUT PDF

Další informace

Hmotnost 680 g
TOP