NENÍ SKLADEM

Učebnice evropské integrace

445.0  356.0 

Není skladem


Edice: Formát: aktualizované vydání, 404 stran Vydání: 2 ISBN: 978-80-7364-044-6 Rok vydání: 2007

Publikace obsahuje CD s hlavními právními dokumenty Evropské unie.

Učebnice evropské integrace vás provádí celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje. Od ostatních publikací tohoto zaměření se však liší způsobem, jakým je téma evropské integrace čtenářům představováno. Jednotlivé politiky, instituce, ale i legislativa Evropské unie jsou vysvětleny a přiblíženy na velkém množství konkrétních příkladů, které spolu s jednoduchým jazykem přispívají ke čtivosti a pochopitelnosti vysvětlovaných témat.

Autoři vám předkládají knihu, jejíž obsah a forma podání jsou odzkoušeny na tisících posluchačů a účastníků prezenčního a e-learningového vzdělávání: univerzitních studentů, úředníků státní správy a samosprávy, zaměstnanců celé škály organizací od České národní banky po Energetický regulační úřad, podnikatelů i zástupců neziskového sektoru.

Přidanou hodnotou Učebnice evropské integrace je též přiložené CD s vícejazyčnými právními dokumenty Evropské unie včetně vybraných rozsudků Evropského soudního dvora, ale též s mnoha mezinárodními smlouvami, strategickými dokumenty a studiemi, na něž se autoři v knize odvolávají.
CD je tak přímou studijní oporou čtenářů této knihy a díky vícejazyčnému provedení může sloužit i při výuce cizích jazyků.

Petr König, Lubor LacinaJan Přenosil působí na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde se zabývají výukou a výzkumem v oblasti evropské integrace a veřejné správy. Autoři jsou také členy občanského sdružení Eurion orientujícího se na prezenční a e-learningové vzdělávání ve věci evropské integrace, a to od roviny obecné až po speciální kurzy pro manažery projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Všichni autoři se též podíleli na psaní knihy Rozpočet a politiky Evropské unie, první publikace na toto téma v České republice.

TOP