NENÍ SKLADEM

Učebnice globalizace

375.0 

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s tématy, jež jsou ve společnosti slyšet stále častěji. Globalizace, globální oteplování, znečišťování životního prostředí, nedostatek ropy nebo zemního plynu, nekontrolovatelné migrační toky, silný populační růst – o tom všem informují média téměř každý den, a to způsobem a dikcí často již předem známou. Nepodlehnout „globálním klišé“, vnímat projevy globalizace ve skutečně „globálních souvislostech“ a vyznat se v nich – právě o to se snaží i tato publikace. Autoři vychází z myšlenky, že frontální výukou lze naučit mnohé, nicméně aktivizační metody ve výuce dovedou žáky a studenty daleko více motivovat k samostudiu, vytváří u nich zájem o problematiku a podprahově u probíraných témat docilují vyšší míry zapamatování. Zdánlivě složitá témata související s globalizací jsou proto rozebrána tak, aby se v mnoha případech dal text uchopit a rovnou učinit součástí výuky v příslušných hodinách. Tipy a nápady na různá cvičení pak jen pomáhají učitelům v jejich práci. Autoři věří, že k celé řadě již existujících knih na téma globalizace přidávají takovou, která bude učitelům co nejblíže.

Není skladem


Edice: Formát: 300 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87474-33-4 Rok vydání: 2011

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s tématy, jež jsou ve společnosti slyšet stále častěji. Globalizace, globální oteplování, znečišťování životního prostředí, nedostatek ropy nebo zemního plynu, nekontrolovatelné migrační toky, silný populační růst – o tom všem informují média téměř každý den, a to způsobem a dikcí často již předem známou. Nepodlehnout „globálním klišé“, vnímat projevy globalizace ve skutečně „globálních souvislostech“ a vyznat se v nich – právě o to se snaží i tato publikace. Autoři vychází z myšlenky, že frontální výukou lze naučit mnohé, nicméně aktivizační metody ve výuce dovedou žáky a studenty daleko více motivovat k samostudiu, vytváří u nich zájem o problematiku a podprahově u probíraných témat docilují vyšší míry zapamatování. Zdánlivě složitá témata související s globalizací jsou proto rozebrána tak, aby se v mnoha případech dal text uchopit a rovnou učinit součástí výuky v příslušných hodinách. Tipy a nápady na různá cvičení pak jen pomáhají učitelům v jejich práci. Autoři věří, že k celé řadě již existujících knih na téma globalizace přidávají takovou, která bude učitelům co nejblíže.Jan Hodač (1983)

Vystudoval Fakultu sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Od roku 2008 přednáší na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo, kde se věnuje předmětům politologie, český politický systém a Evropská unie.
V témže roce začal působit jako externí lektor na soukromé vysoké škole BIBS v Brně, kde je členem tříčlenného lektorského týmu u předmětu „Politiky EU“.

Ing. Tomáš Kotrba Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde také úspěšně absolvoval pedagogické minimum pro střední školu. Od roku 2004 byl členem Ústavu managementu na téže univerzitě, kde působil jako interní doktorand a technický pracovník. Byl rovněž členem Katedry marketingu, managementu a ekonomie na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, s. r. o. Své odborné příspěvky zaměřené na personální management publikoval na mezinárodních vědeckých konferencích. Absolvoval několik desítek letních táborů (ČR, USA a Velká Británie), kde pracoval jako hlavní a oddílový vedoucí. Mezi jeho další aktivity patřilo také dopisování do regionálních novin, byl autorem kolem 100 článků, fejetonů, glos a interview.

Tragicky zahynul na pracovní stáži na podzim 2011.

Další informace

Hmotnost 0530 g
TOP