Umění bez revolucí?

Proměny soudobého výtvarného umění

295.0 250.8 

Kniha Umění bez revolucí? zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám moderního a současného umění. Zatímco publikace o umění obvykle chronologicky popisují vývojové etapy s důrazem na novátorské změny, Radek Horáček se snaží upozornit, že ve vývoji umění spíše převládají prvky dlouhodobé.


Edice: Formát: 16×21 cm, 268 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-7485-066-0 Rok vydání: 2016

Kniha Umění bez revolucí? zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám moderního a současného umění. Zatímco publikace o umění obvykle chronologicky popisují vývojové etapy s důrazem na novátorské změny, Radek Horáček se snaží upozornit, že ve vývoji umění spíše převládají prvky dlouhodobé. V jednotlivých kapitolách ukazuje různé možnosti interpretace současného umění z hlediska jeho funkcí a provozu. Kniha přináší řadu jedinečných aktuálních informací a je doplněna fotodokumentací s interpretačními texty a výběrovým přehledem uměleckých směrů posledních desetiletí.


Radek Horáček
(1959) je profesorem na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zaměřuje se na teorii a zprostředkování současného výtvarného umění. V letech 2002–2006 byl ředitelem Domu umění města Brna, v roce 1998 vydal knihu Galerijní animace a zprostředkování umění jako první českou monografii o aktivizující práci muzeí a galerií. Od roku 1977 publikoval více než tisíc recenzí, studií i glos v odborném i denním tisku, rozhlase a televizi.

AKTUALITY:

  • ĆESKÝ ROZHLAS: Slovo o designu, výtvarném umění a architektuře (03.03.2016 17:00)
    S autorem nové knihy Umění bez revolucí? historikem umění Radkem Horáčkem .
    >>>ODKAZ NA ZÁZNAM ROZHOVORU

  • 17. 3. 2016 přednesl prof. Radek Horáček v rámci brněnského Týdne výtvarné kultury v Uměleckoprůmyslovém paláci Moravské galerie přednášku Nemluvte už o revolucích, spojenou se křtem naší knihy Umění bez revolucí?

TOP