NENÍ SKLADEM

Úvod do studia médií

50.0 

Média se stala neodmyslitelnou součástí našeho života. Vytvářejí symbolický vesmír řídící se vlastními pravidly a zákonitostmi. Poznávání těchto pravidel se v průběhu 20. století stalo nejen samostatným vědním a univerzitním studijním oborem, ale i součástí všeobecného vzdělání. Základní poznatky o tom, jak „žít s médii“, patří k samozřejmé výbavě každého současného člověka. Kniha Úvod do studia médií shrnuje poznatky ze studia médií a na příkladech z českých i světových médií vykládá, jakou roli média sehrávají v životě jednotlivce i společnosti. Vysvětluje, proč je třeba média studovat, jak je možné je studovat, jak analyzovat mediované obsahy, jak přistupovat k chování médií a jak kvalifikovaně uvažovat o jejich účincích. Kniha je společným dílem Graeme Burtona, odborníka na filmová a mediální studia, a teoretika médií Jana Jiráka a je první česky psanou učebnicí mediálních studií, která se opírá o výklad české mediální krajiny a o domácí tradici studia médií.

Není skladem


Edice: Překlad: Jan Jirák Formát: A5, 392 stran Vydání: 1 ISBN: 80-85947-67-6 Rok vydání: 2001

Média se stala neodmyslitelnou součástí našeho života. Vytvářejí symbolický vesmír řídící se vlastními pravidly a zákonitostmi. Poznávání těchto pravidel se v průběhu 20. století stalo nejen samostatným vědním a univerzitním studijním oborem, ale i součástí všeobecného vzdělání. Základní poznatky o tom, jak „žít s médii“, patří k samozřejmé výbavě každého současného člověka. Kniha Úvod do studia médií shrnuje poznatky ze studia médií a na příkladech z českých i světových médií vykládá, jakou roli média sehrávají v životě jednotlivce i společnosti. Vysvětluje, proč je třeba média studovat, jak je možné je studovat, jak analyzovat mediované obsahy, jak přistupovat k chování médií a jak kvalifikovaně uvažovat o jejich účincích. Kniha je společným dílem Graeme Burtona, odborníka na filmová a mediální studia, a teoretika médií Jana Jiráka a je první česky psanou učebnicí mediálních studií, která se opírá o výklad české mediální krajiny a o domácí tradici studia médií.

TOP