Vzorec moudrosti

Řád, zmatek, obnovený řád
Autor:

„Řád sám o sobě zpravidla potřebuje vyloučit každý zmatek a rozmanitost a jak u lidí, tak v systémech vede k úzkému pohledu a kognitivní strnulosti. Zmatek sám o sobě lidi i systémy odtrhuje od každého původního spojení a významu a nakonec je připravuje i o rozumnost. Obnovený řád, tedy proměna lidí a systémů, nastává, když začneme chápat, že řád a zmatek jeden druhému prospívají a navzájem spolupracují.“

Jak se odvíjí čas, ve všech společnostech a ve všech duchovních a filosofických školách se vyjevuje jeden univerzální vzorec. Tento vzorec vidíme ve střídajících se ročních obdobích, v biblických příbězích, v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, ve vzestupu a pádu civilizací, a dokonce i v osobní rovině, ve svém vlastním životě.
V této knize Richard Rohr jasně vysvětluje, že pochopíme-li a přijmeme-li tento univerzální vzorec, přivede nás to k pokornému uznání, že vzdělání člověka není totéž co jeho transformace a že lidská duše není dnes moudřejší než dřív. Dá nám to však naději v těžkých časech, dá nám to odvahu zvládat neuspořádanost, ba i velký zmatek, a sílu klidně, s radostí a důvěrou pokračovat dál, kupředu, k novému způsobu bytí ve světě, který jistě nalezneme.

„Je pro nás vskutku ,spásonosnéʻ znát tento univerzální vzorec reality a podvolit se mu. Díky znalosti kompletního vzorce můžeme přestat lpět na původním řádu, vložit důvěru ve zmatek a – což je často nejtěžší – mít důvěru v nové přeuspořádání. Tři obrovské skoky ve víře pro nás všechny – a každý jiného druhu.“


Richard Rohr je celosvětově uznávaný ekumenický učitel svědčící o univerzálním probuzení v rámci křesťanského mysticismu a starobylého podání. Je františkánským knězem z Nového Mexika a zakladatelem Centra pro akci a kontemplaci (CAC.org) v Albuquerque. Jeho učení je založeno na františkánské alternativní ortodoxii – praktikující rozjímání a sebe-vyprázdnění – a projevuje se v radikálním soucitem, zejména pro sociálně marginalizované. P. Richard je autorem mnoha knih, včetně Univerzální Kristus, Číst Bibli jako Ježíš, Svět, tělo a ďábel, Božský tanec: Trojice a vaše proměna, Všechno má své místo, Adamův návrat, Nahá přítomnost, Dýchání pod vodou, Pád vzhůru, Nesmrtelný diamant.

Richard Rohr

Je celosvětově uznávaný ekumenický učitel svědčící o univerzálním probuzení v rámci křesťanského mysticismu a starobylého podání. Je františkánským knězem z Nového Mexika a zakladatelem Centra pro akci a kontemplaci (CAC.org) v Albuquerque. Jeho učení je založeno na františkánské alternativní ortodoxii – praktikující rozjímání a sebe-vyprázdnění – a projevuje se v radikálním soucitem, zejména pro sociálně marginalizované. P. Richard je autorem mnoha knih, včetně Univerzální Kristus, Číst Bibli jako Ježíš, Svět, tělo a ďábel, Božský tanec: Trojice a vaše proměna, Všechno má své místo, Adamův návrat, Nahá přítomnost, Dýchání pod vodou, Pád vzhůru, Nesmrtelný diamant.

Nákupní košík
Přejít nahoru