NENÍ SKLADEM

Záchrana státu?

Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu

199.0  159.2 

Co jsou to úřednické a polopolitické vlády? Proč jsou tak populární? Mají v české politice tradici? Jsou schopny něco napravit? Jak řešit české problémy s vládnutím?

Kniha přibližuje a srovnává případy úřednických a polopolitických vlád v dějinách české politiky. Autoři se zamýšlejí nad tím, proč k takovému řešení politická elita sahala a jak se v tom odrážejí starší tradice a myšlenkové stereotypy. Vedle detailního pohledu na dva případy takových vlád, kabinety Josefa Tošovského a Jana Fischera, je věnována pozornost i jejich kořenům v meziválečném období a v prvních polistopadových letech. Analýza úřednických a polopolitických vlád je zasazena do kontextu problémů s vládnutím v České republice. V závěru knihy jsou rozebrány možnosti, jak české problémy s vládnutím řešit.

Není skladem


Edice: Formát: 120 stran Vydání: 1 ISBN: 978-80-87474-59-4 Rok vydání: 2012

Co jsou to úřednické a polopolitické vlády? Proč jsou tak populární? Mají v české politice tradici? Jsou schopny něco napravit? Jak řešit české problémy s vládnutím?

Kniha přibližuje a srovnává případy úřednických a polopolitických vlád v dějinách české politiky. Autoři se zamýšlejí nad tím, proč k takovému řešení politická elita sahala a jak se v tom odrážejí starší tradice a myšlenkové stereotypy. Vedle detailního pohledu na dva případy takových vlád, kabinety Josefa Tošovského a Jana Fischera, je věnována pozornost i jejich kořenům v meziválečném období a v prvních polistopadových letech. Analýza úřednických a polopolitických vlád je zasazena do kontextu problémů s vládnutím v České republice. V závěru knihy jsou rozebrány možnosti, jak české problémy s vládnutím řešit.Vít Hloušek
(1977) je docentem na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zaměřuje se zejména na soudobé politické dějiny a komparaci politických systémů. Je autorem řady odborných publikací, mimo jiné Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, politické strany a stranické systémy v Rakousku, 1860–2006 (Brno 2008), Origin, Ideology and Transformation of Political Parties (s Lubomírem Kopečkem, Aldershot 2010) nebo Politické strany moderní Evropy (s Maxmiliánem Strmiskou, Lubomírem Kopečkem a Romanem Chytilkem, Praha 2005).

Lubomír Kopeček (1975) je docentem na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se hlavně komparativní politologii, české politice a teorii a praxi moderních demokracií a diktatur. Je autorem nebo spoluautorem několika knih, mimo jiné Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku (Brno 2006), Éra nevinnosti. Česká politika 1989–1997 (Brno 2010) nebo Politické systémy (s Vítem Hlouškem a Jakubem Šedem, Brno 2011), a desítek článků v domácích a zahraničních politologických časopisech.

TOP