Zasvěcení

Kniha se věnuje problematice zasvěcování, jehož význam pro duševní (duchovní) zrání jedince je v dnešní době značně nedoceněný, ne-li ztracený.


Edice: , Formát: Vydání: 1 Rok vydání: 2021

Annick de Souzenelle (nar.1922) je u nás známa jako autorka zasvěcených výkladů nadčasového biblického poselství a jeho symbolické interpretace vycházející z její znalosti hebrejského jazyka, řecké mytologie a z psychologie C. G. Junga.

V knize Zasvěcení, kterou napsala spolu s Pierrem-Yves Albrechtem (spoluautor známý již také z knihy Putovat s Andělem, Malvern 2016), se věnuje problematice zasvěcování, jehož význam pro duševní (duchovní) zrání jedince je v dnešní době značně nedoceněný, ne-li ztracený.

 Annick de Souzenelle toto téma zpracovává v celkovém kontextu ontologického poslání člověka dokončit v sobě Velké Dílo božského Tvůrce. Východiskem její interpretace je kniha Genesis, jejíž příběh nabízí symbolický výklad lidské duchovní evoluce, poznání jejích úskalí, pádů a možností nápravy. Autorka naznačuje cestu k vědomému přijetí a zpracování oněch energií, které nazývá „vnitřními zvířaty“, která žijí ve stínu našeho nevědomí a jeho prostřednictvím nás skrytě ovládají.

Autor druhé části – Pierre-Yves Albrecht – pojednává problematiku zasvěcování v širokém kontextu historických proměn vnitřního světa člověka, jeho duchovního vývoje a možností transformace. Navazuje tak na pojednání Annick de Souzenelle v první části knihy, která je nakonec v třetí části završena syntézou jejich poznatků ve formě dialogu obou autorů doplňeného o řadu praktických zkušeností.

Vychází jako společné vydání s nakladatelstvím Malvern.

Další informace

Hmotnost 270 g
TOP
PŘIPRAVUJEME