Život papeže Jana XXIII.

Autor:

Od autora bestsellerů Jak Irové zachránili civilizaci, Mysteria středověku a počátek moderního světa, Dary Židů a dalších.

Angello Roncalli z Lombardie, zvolený v šestasedmdesáti letech, byl mnohými považován za přechodného papeže. Nebyl intelektuál ani erudovaný teolog, avšak výsledkem jeho pontifikátu byly zásadní a bezprecedentní změny ve vztahu církve k světu, k dalším i nekřesťanským náboženstvím, jež se začaly souhrnně označovat jako aggiornamento, čili přiblížení se světu, vstřícnost k modernímu světu, k dnešku. Sám papež ohromoval svou otevřeností a vstřícností. Výsledkem je to, že často dělíme dějiny katolické církve na období před druhým vatikánským koncilem a po něm.

Tak i autor, oblíbený pro své hluboké vzdělání a schopnost poutavě vyprávět, rozděluje knihu na části “před Janem”, “Jan” a po “Janovi” –  a zasazuje Jana XXIII., kterého sleduje od  jeho rolnických kořenů v obci Sotto il Monte v provincii Bergamo v Lombardii po jeho zvolení římským biskupem, do stručné, ale poutavé historie římských biskupů, jimž se později v dějinách začalo říkat „papežové“ – přesněji řečeno do historie jejich přístupu k tomuto úřadu.

Cahill nám nejen předkládá příběh milovaného papeže…ale nabízí i kontext k pochopení toho, proč byl Jan XXVIII. nazýván dobrotivým papežem.

– Los Angeles Times

Thomas Cahill pohlíží na historii s přísností učence, ale vysvětluje ji jednoduše, s dovedností nadaného učitele…

– Jewish Bulletin

Každá z jeho knih přináší skutečný vhled do fungování kultury, literatury a lidských srdcí.

– Luke Timothy Johnson, Commonweal

Cahill je přátelský, temperamentní a zábavný vypravěč.

– Portland Oregonian

 

 

215 

Od autora bestsellerů Jak Irové zachránili civilizaci, Mysteria středověku a počátek moderního světa, Dary Židů a dalších.

Angello Roncalli z Lombardie, zvolený v šestasedmdesáti letech, byl mnohými považován za přechodného papeže. Nebyl intelektuál ani erudovaný teolog, avšak výsledkem jeho pontifikátu byly zásadní a bezprecedentní změny ve vztahu církve k světu, k dalším i nekřesťanským náboženstvím, jež se začaly souhrnně označovat jako aggiornamento, čili přiblížení se světu, vstřícnost k modernímu světu, k dnešku. Sám papež ohromoval svou otevřeností a vstřícností. Výsledkem je to, že často dělíme dějiny katolické církve na období před druhým vatikánským koncilem a po něm.

Tak i autor, oblíbený pro své hluboké vzdělání a schopnost poutavě vyprávět, rozděluje knihu na části “před Janem”, “Jan” a po “Janovi” –  a zasazuje Jana XXIII., kterého sleduje od  jeho rolnických kořenů v obci Sotto il Monte v provincii Bergamo v Lombardii po jeho zvolení římským biskupem, do stručné, ale poutavé historie římských biskupů, jimž se později v dějinách začalo říkat „papežové“ – přesněji řečeno do historie jejich přístupu k tomuto úřadu.

Cahill nám nejen předkládá příběh milovaného papeže…ale nabízí i kontext k pochopení toho, proč byl Jan XXVIII. nazýván dobrotivým papežem.

– Los Angeles Times

Thomas Cahill pohlíží na historii s přísností učence, ale vysvětluje ji jednoduše, s dovedností nadaného učitele…

– Jewish Bulletin

Každá z jeho knih přináší skutečný vhled do fungování kultury, literatury a lidských srdcí.

– Luke Timothy Johnson, Commonweal

Cahill je přátelský, temperamentní a zábavný vypravěč.

– Portland Oregonian

 

 

Po rozsáhlých studiích – studoval mimo jiné starou řečtinu a latinu, řeckou a latinskou literaturu, hebrejštinu, středověkou filosofii, teologii a film – působil Thomas Cahill (*1940) jako vysokoškolský pedagog. Po mnoho let byl pravidelným přispěvatelem Los Angeles Times Book Review, a než se začal věnovat výhradně psaní knih, řídil náboženskou sekci nakladatelství Doubleday. Jako autor je známý především svou řadou Hinges of History (Stěžeje historie), z níž v češtině vyšly knihy Jak Irové zachránili civilizaci, Mysteria středověku a počátek moderního světa, Dary židů, Plavby po tmavě vínovém moři a Vytoužené dávnověké pahorky. Se svou manželkou Susan Cahillovou, rovněž spisovatelkou, žije střídavě v New Yorku a v Římě. Jejich syn Joseph Cahill je filmový tvůrce a devět let působil v Praze.

Hmotnost 320 g

Nákupní košík
Přejít nahoru