přes 20 let na trhu

více než 1.000.000 prodaných knih

336 autorů

Nakladatelství Barrister & Principal je nezávislé, české, rodinné nakladatelství, které vzniklo v roce 1996. Zaměřujeme se na knihy z oblasti společenských věd, jako je:

 • teologie a judaistika;
 • sociologie a sociologie náboženství;
 • dějiny se zaměřením na dějiny Střední Evropy, německo-české vztahy a holokaust;
 • politologie a politika spíše konzervativního zaměření;
 • umění a dějiny umění vč. tradičního lidového umění;
 • knihy pro děti.

Vydáváme i romány a povídky, které souvisejí se zaměřením nakladatelství a s oblibou poesii.
Kredyty
Uskutečňujeme řadu dlouhodobých projektů zaměřených na středoevropské dějiny, politiku a literaturu (například Dílo Jiřího Gruši).

Z oblasti přírodních věd vydáváme knihy zabývající se obecně vztahem člověka a jeho biologického světa.

Mimo své hlavní zaměření vydáváme také učebnice z různých oborů a zakázkově různé odborné publikace.

Součástí nakladatelství je i grafické studio, které nabízí celkové výtvarné zpracování knih a publikací, včetně ilustrací, redakčního zpracování, zajištění překladů, předtiskové přípravy, tisku, distribuce (vč. zajištění povinných výtisků), marketingu a propagace.

ABOUT US

Publishing house Barrister & Principal has been publishing books since 1996. It focuses predominanly on social sciences, such as:

 • theology and Judaic studies;
 • sociology and sociology of religion;
 • history, mainly Central European history, Czech - German relations and holocaust;
 • political science and politics;
 • art and art history including the traditional folk art;
 • childrens book

We also publish novels and short stories which are in tune with the main focus of the publishing house, fairy tales and poetry.

In the field of natural sciences we publish books dealing generally with the relation of man to his biological world.

Apart from our main focus we also publish students' textbooks and various scientific publications.

We also run a graphic design center.

In our publication activities we often cooperate with numerous universities, colleges and other scientific and cultural institutions, and pursue a varied range of projects focused on Central European history, literature etc. (e. g. The Works of Jiří Gruša).

TOP