Richard Rohr

Richard Rohr je celosvětově uznávaný ekumenický učitel svědčící o univerzálním probuzení v rámci křesťanského mysticismu. Je františkánským knězem z Nového Mexika a zakladatelem Centra pro akci a kontemplaci. Jeho učení je založeno na františkánské alternativní ortodoxii – praktikující rozjímání a sebe-vyprázdnění – a projevuje se radikálním soucitem.

Citát týdne

Ježíš odhaluje stín

Richard Rohr chápe Ježíše v dlouhé řadě židovských proroků, kteří svému lidu zjevovali nepohodlné pravdy. Ježíš odhaluje stín, konfrontuje ego a vyzývá lidi k proměně.

Stín je ta část našeho já, kterou nechceme vidět, nechceme, aby ji viděli ostatní, a které se stále bojíme. Máme tendenci se ji snažit skrývat nebo popírat, a to také a především sami před sebou. Ježíš to citací proroka Izajáše popisuje jako “naslouchání, ale nechápání, vidění, ale nevnímání” (Mt 13,14-15).

Archaické náboženství a většina dějin náboženství viděla stín jako problém. Takové náboženství se snaží stínu zbavit. Jedná se o klasický příklad řešení symptomu namísto příčiny. Stínu se ve skutečnosti zbavit nemůžeme. Můžeme pouze odhalit jeho hru – což je z velké části zbavit se jeho následků.

Ježíš a proroci se zabývají příčinou, kterou je ego. Naším problémem není ani tak naše stínové já, jako spíše naše přehnaně bráněné ego, které vždy vidí a nenávidí své vlastní chyby v druhých lidech, a tak se vyhýbá vlastnímu obrácení.

Ježíšův výraz pro popíraný stín zní “trám ve vlastním oku”, který člověk vždy vidí jako “třísku v oku bližního”. Ježíšova rada je naprosto dokonalá: “Vyndej si trám ze svého oka, a pak uvidíš dostatečně jasně, abys mohl vyndat třísku z oka svého bližního.” Nepopírá, že bychom se měli vypořádat se zlem, ale raději bychom měli nejprve provést vlastní vnitřní úklid  – a to tím nejradikálnějším způsobem, který později dokonce nadneseně popíše jako vyloupnutí oka. Pokud nevidíme svůj vlastní “trám”, je nevyhnutelné, že ho budeme nenávidět jinde.

Ježíšova genialita spočívá v tom, že neztrácí čas potlačováním nebo popíráním stínu. V tom je klasickým prorokem, jedním z těch, kteří neodhalují pouze popíraný stín Izraele, ale útočí na skutečný problém, kterým je ego a arogance Izraele a lidí zneužívajících moc. Jakmile odhalíme stín takový, jaký je, jeho hra končí. Jeho účinnost zcela závisí na přetvářce a na tom, že nevidíme trám ve vlastním oku. Jakmile uvidíme vlastní trám, smítko v oku bližního se stane nepodstatným.

Ježíš se příliš nezajímá o morální čistotu, protože ví, že jakékoli zabývání se potlačováním stínu nás nevede k osobní proměně, empatii, soucitu nebo trpělivosti, ale vždy k popírání nebo přetvářce, potlačování nebo pokrytectví. Není to dost zřejmé? Nezralé náboženství vytváří vysokou míru kognitivně rigidních lidí nebo velmi nenávistných a útočných lidí – a často obojí. Je to téměř veřejný obraz dnešního křesťanství, avšak Božím cílem je přesný opak.


O knihách Richarda Rohra na knihoblogu:

 • Vzorec moudrosti
  Vzorec moudrosti, jak jej popsal teolog a duchovní spisovatel Richard Rohr, je rámcem pro pochopení fází duchovního vývoje a růstu. Rohr se domnívá, že jednotlivci na své duchovní cestě procházejí třemi různými etapami: „první polovinou” života, která se vyznačuje zaměřením na vnější úspěchy a hromadění znalostí; „druhou polovinou” života, která se vyznačuje posunem k vnitřní reflexi a integraci znalostí a zkušeností; a závěrečnou etapou, v níž jednotlivci …

  Vzorec moudrosti Číst dál »

 • Jak křesťané vytvořili problém textu vytrženého z kontextu?
  Problém poprvé nastal, když jsme se snažili pochopit Ježíše, aniž bychom chápali nebo docenili, že byl Žid a zároveň člověk. Vytrhli jsme ho z jeho vlastní reality a udělali z něj jedinečnou, jednorázovou anomálii, kterou je třeba uctívat a chválit.
 • Svět, tělo a ďábel
  O hříchu se dnes mluví málo a zkresleně. Ale problém morálního zla zůstává a je stejně tíživý jako kdykoli předtím. Tragická, absurdní situace člověka podrobeného smrti a vydaného vlastnímu hříchu i cizímu zlu nemá sama ze sebe východisko, říká Richard Rohr. Proto se vydává po stopách Ježíše a svatého Pavla a snaží se jejich poznatky o zlu přeložit do současného jazyka a ukázat, jak z toho všeho ven. Nabízí přitom dva klíče pro pochopení. Předně vede člověka …

  Svět, tělo a ďábel Číst dál »

 • Pravý vzorec proměny?
  Křesťanství i buddhismus říkají, že pravým vzorcem proměny, pravým vzorcem, který spojuje, pravým životem, který nám Realita nabízí, není odvrácená smrt, ale smrt transformovaná. Jinými slovy, jediným věrohodným vzorcem duchovní proměny je smrt spolu se vzkříšením.
Nákupní košík
Přejít nahoru