Hledání

 

Centrum strategických studií

Skuola Screenshot PieceCentrum strategických studií se zabývá výzkumem, analýzou a šířením informací a odbornou debatou v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě a ve světě.


Analýzy & Studie

The Music Magazine Screenshot PiecePravidelné analýzy z bulletinu Analýzy & Studie vycházejí od začátku roku 2003 zároveň v tištěné podobě jako pravidelná příloha měsíčníku Politika, který vydává Centrum pro studium demokracie a kultury v Brně (www.cdk.cz).

Nejnovější článkyČeský anarchofeminismus

Kateřina Vráblíková

Mezi hlavní témata současného genderově orientovaného výzkumu patří i zastoupení žen v politice. Většina takto zaměřených studií se věnuje genderové problematice volebních systémů, analýze modelů kvót pro zastoupení žen, reprezentaci žen na různých úrovních vlády atd. Výjimečně se hledisko genderové analýzy uplatňuje i na výzkum alternativní politické participace. Ambicí předkládaného příspěvku je přispět do této oblasti studia.
Téma českého anarchismu je ve většině dosavadních textů pojímáno perspektivou teorie extremismu. Objektem těchto prací není ani tak anarchistické hnutí jako takové, ale spíš jeho potenciál ohrožovat vnitřní bezpečnost atd. (Tomek – Slačálek 2006: 607). Použití jiných teoretických přístupů k jeho studiu jej umožní vidět v jiných analytických rámcích a kategoriích než doposud, což může přispět k hlubšímu porozumění či osvětlit nové aspekty a souvislosti.


Philippe Braud (2004): Violences politiques. Paris: Ed. du Seuil, ISBN 2-02-61168-6, 281 s.

Jiří Baroš

Kniha o politickém násilí francouzského politologa Philippa Brauda, profesora na prestižním Institutu politických věd v Paříži, má ambici být syntézou klasických i současných prací na toto nanejvýš zajímavé téma. Přesto v knize najdeme i originální pasáže, a to zvláště tehdy, když se Braud snaží redefinovat jeden ze základních pojmů sociologie Pierra Bourdieu (symbolické násilí). Čtvrtá kapitola knihy o symbolické dimenzi politického násilí tak představuje asi největší autorův přínos politické vědě.